Forhindringsløb med robotter

Legeopskrift

Legen er god til at træne fastholdelse og fordybelse i leg og flytte fokus fra drillerier og fjollen rundt. I legen skal børnene tage hensyn til de andre og øve sig i at se, hvad egne handlinger betyder for andre.

Ingredienser

Dash

Dot

IPad

3-12 børn

Legen

Børnene bliver sat sammen i grupper og får opgaven om at lave en leg med Dash - en robot, man kan styre via iPad. Børnene laver en forhindringsbane, som de skal samarbejde om at styre Dash igennem.

Forberedelsestid

Der må påregnes nogen forberedelsestid til at erhverve tilstrækkelig kompetence i programmering af robotterne til at kunne vejlede børnene.

Tid på gennemførsel afhænger af forhindringsbanens størrelse.