Jagten med HopSpots

Legeopskrift

Legen lærer en gruppe børn at vente på tur og arbejde sammen i fysisk leg, som kræver overblik og fart.

Teknologi

HopSpots

6-12 børn

Legen

En iPad styrer 20 trædepuder (hopspots) via bluetooth. Den trædepude der lyder indikerer, at man skal “fange den” - det gør man ved at træde på den, inden den har blinket 3 gange (5 sekunder), hvorefter den “går videre” til en ny hopspot. To hold spiller mod hinanden og det gælder om at fange flest af et givent antal. Fokus for dem der ikke spiller er at holde ud ikke at hjælpe de, som spiller, ved at sige “Der, der, der”. For de der spiller er fokus på at huske at skiftes hver gang man enten når eller ikke når at fange en.

Forberedelsestid

Forberedelsestid er begrænset

Tid på gennemførsel kan variere alt efter hvor længe børnene er optaget af legen