Fri leg med Dash

Legeopskrift

Legen er god til at udvikle og synliggøre et enkelt barns kompetencer og skabe synlighed om den særlige kompetence overfor andre børn.

Teknologi

Dash - en lille robot
iPad

Legen

I legen skal barnet med få instrukser og under delvis observation fra pædagog, afprøve en robot og opbygge viden om hvordan den fungerer og hvad man kan bruge den til.

Forberedelsestid

Der skal anvendes tid til at have tilstrækkelig kompetence i dash til at kunne videreformidle kompetencen til et barn på en måde, der gør barnet tryg og sikker i anvendelsen

Tid på gennemførsel afhænger af hvor længe barnet synes det er sjovt.

Legen er designet på Mølleholmskolen i Høje-Taastrup.