Mikromakker med iPad

Legeopskrift

Legen giver de deltagende børn en række succesfulde oplevelser i deres frikvarter, samt træne dem i positiv kontakt med andre børn. Legen imødekommer behovet for klare rammer i frikvarteret.

Ingredienser

iPad

Bluetooth mikroskop-kamera

app’en Fotospillet

3-5 børn

Legen

Legen Mikromakker er en blanding af visuelle opdagelser i børnenes miljø, samt samarbejde for at få teknikken til at virke. Legen går ud på at samarbejde om at få skabt billeder til et vendespil bestående af flere sæt a 1) ét billede af en genstand - fx. et træ - og 2) ét billede taget med mikroskop et sted på genstanden - fx træets bark. For at lave de bedste vendespil, må børnene tage nogle gode og sjove billeder. En person styrer mikroskopet (som ikke har en skærm) og en anden ser på billedet fra mikroskopet på iPad’en. Der skal m.a.o. samarbejdes om at justere fokus på mikroskopet, således at billedet, som ses på iPad’en, er skarpt.

Forberedelsestid

Forberedelses- og gennemførselstid afhænger af antallet af brikker der produceres til vendespillet

Legen er designet på Skovvangsskolen i Favrskov.