YouTube Danseskole

Legeopskrift

Legen giver børn med kognitive funktionsnedsættelser mulighed for at have en leg, hvor de har mulighed for at indgå som aktive medspillere. Dermed skabes rammer for, at barnet kan udvikle relationer og sociale kompetencer, der kan styrke barnet i andre sammenhænge.

Ingredienser

Computer

YouTube

højtalere

Legen

Stopdans med youtube, hvor fokusbarn har rolle som dommer og som den, der sætter musikken på. Legen kan udvikle sig til mere generelt at handle om at danse til musik fra youtube.

Forberedelsestid

Ingen/begrænset

Tid på gennemførsel afhænger af hvor længe børnene kan fastholde koncentrationen.

Legen er designet på Ulstrup Skole i Favrskov.